Jak możemy nazwać Cygana bez rąk?
– Godnym zaufania.

Dlaczego Cyganie wstają codziennie o 5 rano?
Żeby się dłużej opier**lać.