Zobacz również kategoriie:
Categories
O cyganach Śmieszne zagadki Wszystkie

– Co odbiera cygan przy ladzie w restauracji?
– Apetyt