Zobacz również kategoriie:
Categories
o Dziadku Wszystkie

Dziadek z babka żyli w zgodzie
postawili dom na wodzie
dziadek pierdnął babka bzdnęła
i chałupa popłynęła!