Categories
Wszystkie

Mamo daj mi sto złotych! – prosi Jasiu

-Mamo daj mi sto złotych! – prosi Jasiu
-Czy ty sądzisz, że pieniądze rosną na drzewach? – pyta matka Łukasza.
-A z czego są pieniądze?
-Z papieru.
-A z czego jest papier?